Polityka prywatności

 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl:
    Iwona Górska Majkrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMT z siedzibą ul. Ułańskai nr 7A, 71-751 Szczecin , NIP: 851-136-87-74, REGON: 321366741
  jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Celem niniejszej polityki jest określenie działań podejmowanych przez Właściciela Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl  w zakresie ochrony danych osobowych, przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl
 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl informuje, iż dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl podane w formularzach kontaktowych lub przy rejestracji konta będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl. W celu realizacji usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl, właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 • Podanie przez użytkownika Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właściciel nie będzie w stanie zrealizować zamówienia
 • Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:
  • a.a) zapewnianie obsługi konta i transakcji wykonywanych przez użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
  • a.b) zakładania i zarządzania kontem lub kontami użytkownika;
  • a.c) umożliwienie pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl;
  • a.d) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu ;
  • a.e) realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl
  • a.f) zapewnienie obsługi usług płatniczych.
 • Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres posiadania przez użytkownika konta a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl jest uprawniony do przekazania danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Właściciela Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl, w szczególności firm kurierskich, biura rachunkowego.
 • Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z usług Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl.
 • Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel serwisu potrzebuje m.in poniższych danych o użytkowniku:
  • imię i nazwisko użytkownika
  • adres dostawy,
  • telefon kontaktowy
 • Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Właścicielem serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 • Właściciel Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl gwarantuje użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl pod adresem mailowym podanym w zakładce kontakt Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.
 • Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na Sklepu Internetowego www.amt-party-sklep.pl.
 • W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego